سبک زندگی

چگونه به همسر وابستگی نداشته باشیم ؟

چگونه به همسر وابستگی نداشته باشیم ؟

چگونه به همسر وابستگی نداشته باشیم ؟

چگونه به همسر وابستگی نداشته باشیم ؟ نحوه رها شدن از وابستگی به همسر
نزدیکی و وابسته شدن عاطفی میان زوج ها برای داشتن یک رابطه سالم و تربیت فرزندان لازم است . این احساسات به شما کمک زیادی میکند که خود و همسرانتان را به عنوان یک واحد ببینید . با این حال زمانیکه این وابستگی زیاد از حد شود به همسران و به ارتباط شما آسیب میرسد .

چگونه به همسر وابستگی نداشته باشیم ؟  وابستگی عاطفی به همسر :
این وابستگی عاطفی به همسران باعث میشود که اعتماد به نفس شما خراب شود و اجازه نمیده که حقیقتا خود واقعیتان باشید . وابستگی های عاطفی با احساس خشم ، تردید نسبت به خود ، ترس از طرد شدن ، ترس از تنهایی ، احساس عدم امنیت ، شرم ، کوچک یا ترس از اینکه دیگر شما را دوست نداشته باشند و از شما قدردانی نکند همراه است .

چگونه به همسر وابستگی نداشته باشیم ؟

images 1 - چگونه به همسر وابستگی نداشته باشیم ؟

افرادی که از وابستگی عاطفی دچار رنجش شده اند تنها برای افراد دیگر زندگی میکنند و خود را نیز نادیده میگیرند . زمانیکه با دوستان است خود را فراموش کرده و زمانی که سرگرم کاری میشود خود را تمام و کمال وقف آنکار میکند تا مورد پسند و قبول سایر افراد قرار بگیرد یا قدری از او قدردانی کند .

ولی خوب است که بدانیم میل به نادیده گرفتن خود به نفع افراد دیگری از کجا پدید می آید ؟ مطمئن باشید که این موضوع را از جایی آموخته ایم اینگونه نیست ؟ شاید یکی از دلایل آن پدر و مادرتان باشند که محبت زیادی به فرزندان خود نشان نداده اند و یا هیجان ها و احساس های آنها را سرکوب کرده اند .

وابستگی بیمار گونه چه علامتهایی دارد ؟

تنهایی برای آنها تحمل ناپذیر و ناامید کننده است .

بیشتر این افراد در زندگی خود مسئولیتهای اصلی را به سایر افراد میسپارند .

چگونه به همسر وابستگی نداشته باشیم ؟

handcuffting - چگونه به همسر وابستگی نداشته باشیم ؟

این افراد به تصمیمات و اعمال خود اعتماد ندارند و نیازمند هستند که دائم در طول زندگی خود و کار درست اعمال آنها از طرف دیگر افراد مورد تائید قرار بگیرد .

برای خفظ کردن افراد در کنار خود از هر کاری دریغ نمیکنید حتی به اعمال تحقیر آمیز یا ناخوشایند دست میزنند .

این افراد به محض جدا شدن از کسی که آنها را مورد حمایت قرار داده است و تکیه گاه آنها بوده است یا دچار افسردگی ها شده است یا سریع خود را وارد رابطه دیگری کرده است تا حمایتهای لازم را از راه فرد دیگری کسب نماید و در جنین شرایطی احتمال اشتباه کردن بسیار زیاد است .

در زمان صحبت و بحث با دیگران حتی اگر با نظر طرف مقابل مخالف باشند او را تائید میکنند تا مبادا از مخالفت او موجب ناراحتی و از دست دادن طرف مقابل شود .

به شدت زیاد نیاز به مراقبت دارند و از تحت سلطه قرار گرفتن ترسی ندارند .

روش هایی برای تغییر وابستگی :

چگونه به همسر وابستگی نداشته باشیم ؟ متوجه مشکلات باشید

انسان ها زمانی که دشمن را نماشناسند به میدان جنگ نمیروند . آگاهی یافتن نسبت به وجود داشتن وابستگی های خود از قدم های بزرگ است که در این راه برمیدارید و با وجود داشتن همه مشکل هایی که دارید همه ترسها و نگرانی ها شما همراه بر روی پاهایتان بایستید . شما نیز قوی هستید و هم اکنون با استفاده از این قدرت ها ترس هایتان را پشت سر میگذارید . همین قدرت است که به کمک آن میتوانید دنیایی شخصی برای خود بسازید دنیایی که در آن خود فرد را دوست دارید و با خودتان به آرامش میرسد .

چگونه به همسر وابستگی نداشته باشیم ؟

n00046905 b - چگونه به همسر وابستگی نداشته باشیم ؟

چگونه به همسر وابستگی نداشته باشیم ؟ نه گفتن را بیاموزید و تمرین کنید

باید یاد بگیرید که در موقعیت های خاص به اطرافیان خود نه بگویید . مدام مهیا و در دسترس نباشید .

نگذارید کسی از قبل بر روی جواب های بله شما حساب باز کند . تمرین برای نه گفتن برای خانم هایی است که خیلی پذیرا بار آمده اند اصلا کار آسان نیست ولی در اصل این است که در زندگی امروزه به خوبی بلد نباشید در جواب خواسته های دیگران نه بگویید کلاه شما پس معرکه خواهد بود .

این خواسته ها خواسته های نا به جا و بی شرمی است . خواه ریختن وظیفه ها کاری بی اندازه بر روی سر شما با مسئولیتهایی که شما قادر به انجام دادن آنها نیستید .

چگونه به همسر وابستگی نداشته باشیم ؟ صداقت و برقرار کردن ارتباط با خود

روش های دیگر برای مقابله کردن با وابستگی ناسالم به شریک زندگی راستگویی و برقرار کردن ارتباط است . ولی در این راه یعنی وابسته شدن شدید عاطفی شخصی که باید با او روراست باشید خودتان هستید نه همسرتان .

هرچقدر که با خود روراست باشید آسان تر میتوانید نیاز های خود را به زبان بیاورید . چه توقعی از همسر خود دارید که بر آورده نمیسازد . زمانیکه این نیاز ها را به زبان می آورید خودتان قبل از آن متوجه منطقی یا غیر منطقی بودن آنها میشوید و خود از حقیقت باخبر هستید فقط سعی کنید که حقیقت را بپذیرید .